LGS Konuları – Türkçe, Matematik, Fen Tüm Konular [2021]

LGS Konuları – Türkçe, Matematik, Fen Tüm Konular [2021 Güncel] dev rehber içeriğimize hoş geldiniz!

lgs tüm konular
LGS Tüm Konular

LGS Türkçe Konuları

lgs türkçe konuları ve soru dağılımları
LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

2021 LGS sınavının 1. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Türkçe Sınav Konularını ve LGS Türkçe Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Sınav öğrencileri için oluşturduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS Türkçe Konularını siz değerli sınav adaylarıyla kavuşturduk.

2021 LGS’de 20 Türkçe sorusu çıkmaktadır. LGS’den farkı açmanız açısından Türkçe testlerinden soru kaçırmamanız gerekmektedir.

 

1. Dönem LGS Türkçe Konuları

 • Dil Bilgisi
  • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil)
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
  • Cümlede Anlam İlişkileri
  • Cümle Yorumlama
 • Söz Sanatları
  • Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
  • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • Yazım ve Noktalama Kuralları

2. Dönem LGS Türkçe Konuları

 • Parçada Anlam
  • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Yapı Yön
  • Tablo ve Grafik İnceleme
  • Görsel Yorumlama
  • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • Cümlede Anlam
 • Dil Bilgisi
  • Fiillerde Çatı
  • Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları

 

LGS Türkçe Soru Dağılımı

Konular 2018 2019 2020
Fiilimsiler 1 1 1
Sözcükte Anlam 2 2 1
Deyimler ve Atasözleri 1
Söz Sanatları 1
Cümlede Anlam 2 2 2
Parçada Anlam 8 3 4
Cümlenin Öğeleri 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1
Metin Türleri 1 1 2
Fiilde Çatı
Cümle Türleri 1 1 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Anlatım Bozukluğu 1 1
Sözel Mantık / Görsel Okuma 1 7 7
Toplam 20 20 20

 

2021 LGS Türkçe konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS Türkçe Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS Türkçe Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS Matematik Konuları

lgs matematik konuları ve soru dağılımları
LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları

2021 LGS sınavının 2. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Matematik Sınav Konularını ve LGS Matematik Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Lise aday öğrencileri için ortaya koyduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 listesi, MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS Matematik Konularını siz değerli sınav adaylarıyla buluşturduk.

2021 LGS’de 20 Matematik sorusu çıkmaktadır. LGS’den fark yaratmanız bakımından Matematik testlerine yoğunlaşmanız gerekmektedir.

1. Dönem

 • Sayılar ve İşlemler
  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
 • Veri İşleme
  • Veri Analizi
 • Olasılık
  • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2. Dönem

 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Geometrik Cisimler
 • Dönüşüm Geometrisi

 

LGS Matematik Soru Dağılımı

Konular 2018 2019 2020
Üslü Sayılar 2 2 4
Köklü Sayılar 3 3 3
Çarpanlar ve Katlar 1 1 3
Olasılık 1 1 3
Veri Analizi 1 3
Eşitsizlikler 2 1
Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler 3 3 4
Doğrusal Denklemler 3 5
Dönüşüm Geometrisi 1 1
Geometrik Cisimler 3 1
Üçgenler 1 2
Eşlik ve Benzerlik 1 1
Toplam 20 20 20

 

2021 LGS Matematik konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS Matematik Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS Matematik Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS Fen Bilimleri Konuları

lgs fen bilimleri konuları ve soru dagılımları
LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları

2021 LGS sınavının 2. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Fen Bilimleri Sınav Konularını ve LGS Fen Bilimleri Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Sınav öğrencileri için oluşturduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS Fen Bilimleri Konularını siz değerli sınav adaylarıyla kavuşturduk.

2021 LGS’de 20 Fen Bilimleri sorusu çıkmaktadır. LGS’den farkı açmanız açısından Fen Bilimleri testlerinden soru kaçırmamanız gerekmektedir.

 

1. Dönem Konuları

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
  • Mevsimlerin Oluşumu
  • İklim ve Hava Hareketleri

   

 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Mutasyon ve Modifikasyon
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
  • Biyoteknoloji

   

 • Basınç / Fiziksel Olaylar
  • Basınç

   

 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
  • Periyodik Sistem
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Asitler ve Bazlar
  • Maddenin Isı ile Etkileşimi
  • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

 

2. Dönem Konuları

8.5 Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

 • Basit Makineler

8.6 Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma

8.7  Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

Konular 2018 2019 2020
Mevsimler ve İklim 1 1 3
DNA ve Genetik Kod 1 3 8
Basınç 1 2 5
Madde ve Endüstri 2 6 4
Basit Makineler 2 2
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 7 3
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 3 3
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1
Işığın Kırılması 1
Ses 1
Toplam 20 20 20

 

2021 LGS Fen Bilimleri konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS Fen Bilimleri Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS Fen Bilimleri Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

lgs tarih konuları ve soru dagılımları
LGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

2021 LGS sınavının 1. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sınav Konularını ve LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Sınav öğrencileri için oluşturduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularını siz değerli sınav adaylarıyla kavuşturduk.

2021 LGS’de 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorusu çıkmaktadır. LGS’den farkı açmanız açısından İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinden soru kaçırmamanız gerekmektedir.

 

1.Dönem

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 • Ya İstiklal Ya Ölüm

 

2. Dönem

 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS İnkılap Tarihi Soru Dağılımı

Konular 2018 2019 2020
Bir Kahraman Doğuyor 1 1 3
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar 2 2 4
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm 2 3
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 5 4
Demokratikleşme Çabaları
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 1
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası 1
Toplam 10 10 10

 

2021 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

2021 LGS sınavının 1. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınav Konularını ve LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Sınav öğrencileri için oluşturduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konularını siz değerli sınav adaylarıyla kavuşturduk.

2021 LGS’de 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu çıkmaktadır. LGS’den farkı açmanız açısından İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinden soru kaçırmamanız gerekmektedir.

1. Dönem Konuları

KADER İNANCI

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

ZEKÂT VE SADAKA

 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

DİN VE HAYAT

 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

 

2. Dönem Konuları

DİN VE HAYAT

 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ 

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Dağılımı

Konular 2018 2019
Kader İnancı 1
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa 1
Zekat ve Sadaka 1 3
Din ve Hayat 2
Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 3
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri 2 2
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 1
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar 1
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül) 1
Hac İbadeti 1
Toplam 10 10

 

2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS İngilizce Konuları

2021 LGS sınavının 1. oturum sınavı olan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) İngilizce Sınav Konularını ve LGS İngilizce Sorularının Dağılımını siz değerli sınav adayı öğrencilerimizle ile paylaşmaktan çok sevinç duyuyoruz.

Sınav öğrencileri için oluşturduğumuz liselere geçiş sistemi soruları 2021 MEB’den alınan birebir bilgiler ve verilerin ışığında LGS İngilizce Konularını siz değerli sınav adaylarıyla kavuşturduk.

2021 LGS’de 10 İngilizce sorusu çıkmaktadır. LGS’den farkı açmanız açısından İngilizce testlerinden soru kaçırmamanız gerekmektedir.

1. Dönem

 • Friendship
 • Teen Life
 • Cooking
 • Communıcation
 • The Internet

 

2. Dönem

 • Adventures
 • Tourısm
 • Chores
 • Science
 • Natural Forces

LGS İngilizce Soru Dağılımı

Konular 2018 2019
Friendship 2 1
Teen Life 1 3
In The Kitchen 1 1
On The Phone 1
The Internet 1 1
Adventures 1 1
Tourism 3
Chores 1 1
Science 1
Natural Forces
Toplam 10 10

 

2021 LGS İngilizce konuları “güncel müfredata” uygun şekilde yukarıdaki LGS İngilizce Konuları 2021 tablosunda verilmiştir.  Tabloyu esas alıp hedefinizi saptayabilir ve LGS İngilizce Sorularında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


LGS Konuları – Türkçe, Matematik, Fen Tüm Konular [2021 Güncel] dev rehber içeriğinin sonuna geldik. Daha fazla benzer içerik için sitemizde aramalar yapabilirsiniz.

Avatar
Author

Yorum Yaz